La Unió

Qui som?

La Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears és una organització empresarial plurisectorial que representa les cooperatives de treball de les Illes Balears. Sorgeix l’any 1986 davant la necessitat de crear un marc de referència comú per defensar els interessos del col·lectiu de les cooperatives de treball associat i millorar-ne la gestió sòcio empresarial.

Els nostres objectius i les tasques que desenvolupem

Els objectius de l’organització són:

 • Representar i defensar els interessos del col·lectiu cooperatiu de treball.
 • Millorar la gestió socioempresarial de les cooperatives de treball.
 • Difondre el cooperativisme i la cooperativa de treball com a alternativa d’autoocupació col·lectiva i solidària.

Entre les diferents tasques que desenvolupem destaquen les següents:

 • Representació i defensa dels interessos del sector cooperatiu.
 • Informació sobre el que afecta al sector cooperatiu.
 • Assessorament jurídic, fiscal, comptable i laboral especialitzat en cooperativisme de treball.
 • Difusió i promoció de la cooperativa de treball.
 • Formació cooperativa i formació contínua empresarial per a cooperatives.
 • Ajut tècnic per a la tramitació de subvencions.
 • Assessorament i ajut tècnic en la creació de cooperatives de treball.

El Consell Rector de l’UCTAIB

El Consell Rector és l’òrgan de govern, gestió i representació de la Unió de Cooperatives i té, entre d’altres, les facultats següents:

 • Executar i desenvolupar els acords adoptats per l’Assemblea General.
 • Elaborar els plans estratègics, els criteris pressupostaris, el pressupost anual, la memòria social i econòmica, els comptes anuals i el balanç social.

Les persones que componen el Consell Rector són elegides democràticament per l’Assemblea General entre els socis treballadors per a un període de quatre anys. Els diversos càrrecs del Consell Rector i d’interventors dintre de l’organització estan ocupats actualment per les següents persones:

Càrrec Nom Cooperativa
Presidenta Malena Riudavets CIDE
Vice-president Iván González Lmental
Secretari Rafel Fiol Es Liceu
Tresorera Jero Muñoz Es Lledoner
Vocal 1 Xavier Seguí Es Liceu
Vocal 2 Juan Collante Col·legi Son Verí Nou
Suplent 1 vacant vacant
Suplent 2 vacant Vacant
President Sectorial d’Ensenyament Enric Pozo Gorg Blau
Interventora 1 Pere Sureda Gorg Blau
Interventor 2 Cristian Otero Construcciones e Ideas
Interventor 3 Carles Font CIDE


© 2003-2010 Unió de Cooperatives de Treball Associat de les Illes Balears | Contacta’ns
Aquest lloc web empra SPIP, programari lliure sota llicència GPL